Info

FAQFrequently Asked Questions

Overvliegen met drones, opstijgen en landen is in het gehele skigebied ten strengste verboden.

Gedetailleerde informatie over hotelkamers in alle categorieën en andere overnachtingsmogelijkheden kunt u bij Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH opvragen via +49 2981 9250-0.

Ja, want dag- of middagkaarten zijn slechts geldig tot 16.30 uur. Overstromingsski's worden aangeboden van 18.30 tot 22.00 uur. Gedurende deze tijd zijn andere tickets geldig. U kunt ze aan de kassa's van de lift krijgen.

Op dit moment kunt u alle tickets tot twee dagen alleen in de skiliftcarrousel gebruiken. Ze zijn geldig op alle liften van de skiliftcarrousel, behalve op de rodelbanen (nr. 20). Deze kaarten zijn niet geldig in de omliggende skigebieden, zelfs niet in de nabijgelegen skigebieden Sahnehang en Ruhrquelle. Tickets met een looptijd van 3 dagen of langer moeten tegelijkertijd worden gebruikt als wintersportkaart. Ze zijn geldig in zeven skigebieden van de Wintersport-Arena Sauerland die zijn aangesloten op het ticketnetwerk. Voor rodelbanen zijn er extra kaartjes beschikbaar bij de kassa's van de rodelbanen.

Het bospad aan de kap is een goede 1500 m lange, blauwe helling van het bergstation van de Panoramalift naar beneden naar het dalstation Slalomhang.

Overflying by drones, take-off and landing are strictly prohibited in the entire ski area.

In principle, it is not possible to make a statement about which winter sports equipment can be transported in the individual lifts. The range is too diverse and new devices are constantly being developed. In addition, the individual lifts have different equipment. Snow bikes or mono-skis of disabled people, for example, cannot be transported in the chair lifts. This is partly for technical reasons, partly we cannot allow such devices in the chair lift due to safety reasons. In the drag lift, on the other hand, transport is possible. We recommend that you play it safe and obtain information at the lift ticket office before buying a ticket and, if necessary, switch to anchor lifts.

In the event of a ski accident, the refund will only be made if the ski pass has been deposited at one of our ticket offices. Day tickets are not refundable. For multi-day tickets, the unused days will be refunded. A certificate from a local doctor must be brought with the cash return. No cash compensation can be paid for family members who leave early with the injured person. No reimbursement will be made in the event of illness.

The ski lift carousel Winterberg is an alpine ski area and therefore only shows the lift operation. Information on cross-country ski trails can be found at www.wintersport-arena.de/nordisch-wandern/skigebiete-und-schneehoehen/

A stay with camper van, camping trailer etc. on the parking lots is not permitted overnight. The campsites are intended for this purpose. The campsites have extra pitches for camper vans.

Some lenders offer depots. Contacts to the rental companies can be found on this website under Ski area / Ski rental companies. Please ask there directly.

There are many rental points at the car parks and entrances to the ski lift carousel. There you can rent ski and snowboard equipment, mostly also toboggans and often also cross-country skis or snowshoes. For information about the respective rental programme and prices, please contact the respective rental agencies. You can find contacts on this website under Ski Resort / Ski Rental.

On good winter sports weekends there may be longer waiting times at some lifts. Here are a few tips: Those who come during the week can make more departures. It is also worth arriving early. Then the typical entry points are much less frequented. After that you choose a beautiful, not so heavily frequented descent. There are some of them, even on weekends! Just take a look around. It's worth it!

Guests with 70 percent disability receive a ski day ticket at the price of a children's ticket. For this purpose, they must present a valid original disabled person's pass. For disabled children with a disability of 70 percent or more, the adult accompanying the child receives their ticket at the price of a children's ticket. Whether you can use the lifts depends on the type of disability. This means that wheelchair users cannot use many of the chair lifts. The current safety precautions in modern restraining bars do not allow this. This should not be a problem with the drag lifts. However, these are not necessarily close to the typical entry points and therefore not necessarily in the area of the large parking spaces.

There are discounts for groups of 20 persons or more and for children. The tariffs can be found in the price table. There are no other discounts.

Please register at the lost property office of the city of Winterberg Fichtenweg 10, 59955 Winterberg

buergerservice@winterberg.de

It is possible, however, that the objects will only be delivered there with some delay. That depends on how quickly they're found.

Ons seizoen loopt van half december tot half maart. Dankzij ons moderne sneeuwkantsysteem kunnen wij u in deze tijd bijna ononderbroken wintersportplezier bieden. Verder kunnen we natuurlijk geen weersvoorspellingen voor de lange termijn geven. Om meer te weten te komen over het weer in Winterberg, bezoek onze website onder de rubriek "Weer".

Bekijk de panoramakaart. Afhankelijk van of het een ankerlift of een stoeltjeslift is, dragen de liften de bijbehorende symbolen. U kunt de kaart direct op het internet bekijken of downloaden naar uw computer. Onze skiplannen op het terrein zijn ook voorzien van deze symbolen.

In principe is het niet mogelijk om een uitspraak te doen over welke wintersportuitrusting in de individuele liften kan worden vervoerd. Het assortiment is te divers en er worden voortdurend nieuwe apparaten ontwikkeld. Bovendien hebben de individuele liften verschillende uitrustingen. Sneeuwfietsen of mono-ski's van mensen met een handicap kunnen bijvoorbeeld niet worden vervoerd in de stoeltjesliften. Dit is deels om technische redenen, deels om veiligheidsredenen kunnen we dergelijke apparaten niet toelaten in de stoeltjeslift. In de sleeplift daarentegen is transport mogelijk. Wij raden u aan om veilig te spelen en informatie te verkrijgen aan de kassa van de lift voordat u een kaartje koopt en, indien nodig, over te stappen naar ankerliften.

In geval van een skiongeluk wordt de terugbetaling alleen uitgevoerd indien de skipas bij een van onze loketten is gedeponeerd. Dagkaarten worden niet gerestitueerd. Voor meerdaagse tickets worden de ongebruikte dagen terugbetaald. Een attest van een lokale arts moet worden meegebracht met de teruggave van het geld. Er kan geen contante vergoeding worden betaald voor familieleden die voortijdig vertrekken met de gewonde. In geval van ziekte wordt geen vergoeding verleend.

De skiliftcarrousel Winterberg is een alpine skigebied en toont daarom alleen de werking van de lift. Informatie over de langlaufloipes vindt u op www.wintersport-arena.de/nordisch-wandern/skigebiete-und-schneehoehen/

Een verblijf met een camper, kampeerwagen etc. op de parkeerplaatsen is niet toegestaan. De campings zijn hiervoor bedoeld. De campings hebben extra plaatsen voor campers.

Sommige kredietverstrekkers bieden depots aan. Contacten met de verhuurbedrijven vindt u op deze website onder Skigebied/Skiverhuurbedrijven. Vraag daar direct naar.

Er zijn veel verhuurpunten bij de parkeerplaatsen en ingangen van de skiliftcarrousel. Daar kunt u ski- en snowboarduitrusting huren, meestal ook rodelen en vaak ook langlaufski's of sneeuwschoenen. Voor informatie over het respectievelijke huurprogramma en de prijzen kunt u contact opnemen met de respectievelijke verhuurbedrijven. U vindt de contactpersonen op deze website onder Skigebied / Skiverhuur.

Bij goede wintersportweekends kunnen er bij sommige liften langere wachttijden zijn. Hier zijn een paar tips: Wie door de week komt, kan meer vertrekken. Het is ook de moeite waard om vroeg te komen. Dan zijn de typische ingangspunten veel minder frequent. Daarna kies je voor een mooie, niet zo druk bezochte afdaling. Er zijn er een paar, zelfs in het weekend! Kijk maar eens rond. Het is het waard!

Er zijn kortingen voor groepen vanaf 20 personen en voor kinderen. De tarieven zijn te vinden in de prijstabel. Er zijn geen andere kortingen.

Aanmelden bij de verloren voorwerpen kantoor van de stad Winterberg Fichtenweg 10, 59955 Winterberg

buergerservice@winterberg.de

Het is echter mogelijk dat de objecten daar pas met enige vertraging worden afgeleverd. Dat hangt af van hoe snel ze gevonden worden.

Zodra er genoeg sneeuw valt, zou het ongeveer 30 centimeter moeten zijn. Of zodra de temperaturen over een langere periode aanzienlijk onder 0 graden dalen en er goede omstandigheden voor het maken van sneeuw zijn. Minstens - twee graden, beter - vier graden zijn nodig om sneeuw te maken.

De 10 FIS-regels zijn uitgegeven door de Internationale Skifederatie FIS. Het zijn gedragsregels en geen wetten. Een overtreding kan dus niet legaal worden bestraft. Maar het is algemeen aanvaard dat dit de gevaren op de skipistes kan verminderen. Alle skiërs en snowboarders moeten zich daarom aan de regels houden. Voor hun eigen veiligheid. Bij een ongeval en een juridisch geschil in de trein baseren de rechtbanken hun beoordeling meestal op de FIS-regels. Indien een ongeval te wijten is aan een overtreding van de regels, is de persoon die deze niet heeft opgevolgd normaal gesproken aansprakelijk voor het ongeval. Wintersportliefhebbers moeten zich daarom aan deze regels houden, zowel voor hun eigen belang als voor de veiligheid op de piste.

Nee, de tickets zijn alleen geldig op opeenvolgende dagen.

Alleen tickets die in de skiliftcarrousel zelf of in de Wintersport-Arena Card gekocht zijn, zijn geldig. Het is beschikbaar met een looptijd van drie tot zeven dagen en als abonnement. Het ticketnetwerk omvat de skiliftcarrousel, het Postwiesen-skigebied Neuastenberg, de Sahnehang, de Sneeuwwereld Züschen, de skicarrousel Altastenberg, het skigebied Willingen, het skigebied Bödefeld-Hunau en het skigebied Ruhrquelle. De Wintersport-Arena Card is verkrijgbaar bij de Tourist Information Winterberg en in de deelnemende skigebieden.

Natuurlijk kunt u gaan sleeën in de skiliftcarrousel Winterberg. We hebben twee speciale rodelbanen en rodelbanen (nr. 1 en 20) op de Astenstraße en Bremberg. Rodelbanen kunnen direct gehuurd worden bij lift 1 op de rodelbaan. Alle skiverhuurbedrijven op parkeerterrein nr. 1 huren ook rodelbanen.

Bijna alle aan de voet bevestigde wintersportuitrusting is toegestaan, zolang deze niet gemotoriseerd is. Zo kunt u snowboards, snowbladen en snowscoots rijden. Sneeuwscooters zijn niet toegestaan. Sneeuwbuizen zijn een uitzondering. Om veiligheidsredenen zijn ze niet toegestaan op de rodelbanen of op de skipistes, omdat ze nauwelijks controleerbaar zijn. Let op: Niet alle wintersportuitrusting, ook al is het in principe toegestaan, kan met elke lift worden vervoerd. We kunnen hier geen algemene uitspraak over doen. Dit is afhankelijk van de wintersportuitrusting en de lift in kwestie.

As soon as enough snow falls, it should be about 30 centimeters. Or as soon as the temperatures drop significantly below 0 degrees over a longer period of time and good conditions for snowmaking are available. At least minus two degrees, better minus four degrees are necessary to make snow.

The 10 FIS rules have been issued by the International Ski Federation FIS. They are rules of conduct and not laws. A violation can therefore not be punished legally. But it is generally accepted that this can reduce the dangers on the ski slopes. All skiers and snowboarders must therefore abide by the rules. For their own safety. If there is an accident and a legal dispute in the train, the courts usually base their assessment on the FIS rules. If an accident is due to a breach of the rules, the person who did not follow them is normally liable for the accident. Winter sports enthusiasts should therefore follow these rules for their own sake and for the sake of safety on the slopes.

Gasten met een handicap van 70 procent krijgen een skidagkaart voor de prijs van een kinderticket. Daartoe moeten zij een geldige originele gehandicaptenpas voorleggen. Voor gehandicapte kinderen met een handicap van 70 procent of meer ontvangt de volwassene die het kind begeleidt zijn ticket tegen de prijs van een kinderkaartje. Of u gebruik kunt maken van de liften is afhankelijk van het type handicap. Dit betekent dat rolstoelgebruikers veel van de stoeltjesliften niet kunnen gebruiken. De huidige veiligheidsmaatregelen in de moderne spanstangen laten dit niet toe. Dit zou geen probleem moeten zijn met de sleepliften. Deze liggen echter niet noodzakelijkerwijs in de buurt van de typische toegangspunten en dus ook niet noodzakelijkerwijs in de buurt van de grote parkeerplaatsen.

The forest aisle at the cap is a good 1500 m long, blue slope from the Panorama cable car top station down to the Slalomhang valley station

At present you can use all tickets up to two days only in the ski lift carousel. They are valid on all lifts of the ski lift carousel except on the toboggan lifts (no. 20). These maps are not valid in the surrounding ski areas, not even in the nearby ski areas Sahnehang and Ruhrquelle. Tickets with a term of 3 days or longer must be used simultaneously as a winter sports arena CARD. They are valid in seven ski areas of the Wintersport Arena Sauerland that are connected to the ticket network. For toboggan lifts there are extra tickets available at the lift ticket offices.

Yes, because day or afternoon tickets are only valid until 4.30 pm. Floodlit skiing is offered from 6.30 pm to 10 pm. During this time other tickets are valid. You can get them at the lift ticket offices.

Detailed information on hotel rooms of all categories and other overnight accommodations can be obtained from Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH by calling +49 2981 9250-0.

Our season runs from mid-December to mid-March. Thanks to our modern snowmaking system, we can offer you almost uninterrupted winter sports fun during this time. Beyond that, of course, we cannot give any long-term weather forecasts. To find out more about the weather in Winterberg, simply visit our website under the heading "Weather".

Take a look at the panorama map. Depending on whether it is an anchor lift or a chair lift, the lifts carry the corresponding symbols. You can view the map directly on the Internet or download it to your computer. Our ski plans on site also carry these symbols.

Almost all winter sports equipment attached to the foot is permitted as long as it is not motorised. So you can ride snowboards, snowblades and snowscoots. Snowmobiles are not allowed. Snow Tubes are an exception. For safety reasons, they are not allowed on the toboggan slopes or on the ski slopes, as they are hardly controllable. Please note: Not all winter sports equipment, even if it is permitted in principle, can be transported with every lift. We cannot make a general statement about this at this point. This depends on the winter sports equipment and the lift in question.

Of course you can go sledging in the ski lift carousel Winterberg. We have two special toboggan slopes and toboggan lifts (nos. 1 and 20) on the Astenstrasse and Bremberg. Toboggans can be rented directly at lift no. 1 on the toboggan slope. All ski rental companies at car park no. 1 also rent toboggans.

Only tickets purchased in the ski lift carousel itself or the Winter Sports Arena Card are valid. It is available with a running time of three to seven days and as a season ticket. The ticket network includes the ski lift carousel, the Postwiesen ski area Neuastenberg, the Sahnehang, the Snow World Züschen, the ski carousel Altastenberg, the ski area Willingen, the ski area Bödefeld-Hunau and the ski area Ruhrquelle. The Winter Sports Arena Card is available at the Tourist Information Winterberg and in the participating ski resorts.

No, the tickets are only valid on consecutive days.

Jobs Covid-19